TPM

TPM - Total Productiv Maintenance

Globalne Zarządzanie Utrzymaniem Ruchu

TPM definiuje się jako obsługę konserwacyjną maszyn i urządzeń realizowaną wewnątrz całego przedsiębiorstwa przez operatorów i personel odpowiedzialny za utrzymanie ruchu. Jest to również filozofia zarządzania włączająca wszystkich pracowników firmy w utrzymanie ciągłości produkcji, poprzez zespołowe eliminowanie strat, w sytuacji kierowania się wymogami klienta i nastawienia na wypracowanie zysku.

Krok 1 Sporządzenie listy urządzeń
Krok 2 Spisanie instrukcji TPM oraz instrukcji użytkowania urządzeń
Krok 3 Ustalenie harmonogramu
Krok 4 Organizacja części zapasowych

 

Korzyści

  • Redukcja ilości awarii i przestojów
  • Planowanie konserwacji maszyn w czasie
  • Wdrożenie systemu zarządzania częściami zamiennymi
  • Poprawa utylizacji maszyn

 


lean idea logo stopka

Adres do korespondencji

ul. Cyprysowa 11
80-175 Gdańsk, Polska
e-mail: leanidea@leanidea.pl

Dane kontakowe

tel: +48 607 86 49 85

Social media

Zadaj pytanie