Lean Office

Lean Office

Szczupłe zarządzanie w biurze i usługach

Krok 1 STABILIZACJA
Zrozumienie potrzeb klienta – zdefiniowanie potrzeby klienta, udokumentowanie ich i zrobienie szkolenie dla personelu. Zdefiniowanie procesów  – często jedynie niektóre osoby znają szczegóły, jak należy dany proces zrealizować i nie dzielą się tym z innymi pracownikami. Wyniki różnią się w zależności od tego, kto realizuje proces.
Krok 2

STANDARYZACJA
Standaryzacja czyli racjonalizacja lub uproszczenie pracy, która powoduje zmniejszenie zmienności procesu. Standaryzacja pomaga identyfikować zdarzenia niestandardowe.

Krok 3 WIZUALIZACJA
Umieszczenie w widocznym miejscu instrukcji pracy i zasad ustalania priorytetów. Wizualizacja ułatwia przeprowadzanie ciągłego doskonalenia.
Krok 4 CIĄGŁE DOSKONALENIA
Doskonalenie  wykonywanej pracy oraz ciągły rozwój personelu – w celu utrzymania i doskonalenia systemu.

 

Korzyści

  • Zwiększenie elastyczność reagowania na zmiany
  • Lepsze wykorzystanie zasobów
  • Poprawa poziom obsługi klienta i jego satysfakcji
  • Zwiększenie przewidywalności czasu, potrzebnego na realizację
  • Lepsza komunikacja i większa wiedza na temat bieżących działań wśród pracowników

 


lean idea logo stopka

Adres do korespondencji

ul. Cyprysowa 11
80-175 Gdańsk, Polska
e-mail: leanidea@leanidea.pl

Dane kontakowe

tel: +48 607 86 49 85

Social media

Zadaj pytanie