Jak działamy?

Krok 1 - Spotkanie z przedstawicielami przedsiębiorstwa
Rozmowa połączona z analizą procesów zachodzących w przedsiębiorstwie. Wskazanie obszarów do obserwacji, zmian i usprawnień. Diagnoza problemów. Określenie newralgicznych punktów procesu, największych wyzwań i obaw.
Krok 2 - Przygotowanie oferty
Wskazanie celu i zakresu działań. Skonstruowanie planu szkoleniowego, którego efektem będzie wyeliminowanie wskazanych podczas analizy problemów. Oferta zawiera również uzasadnienie wdrożenia proponowanych rozwiązań, opis wskaźników efektywności i przewidywanych korzyści (np. redukcja materiału, minimalizacja zamrożonego kapitału, skrócenie czasu realizacji zadania i inne). Na tym etapie następuje również wskazanie pracowników do poszczególnych działań oraz optymalnych narzędzi.
Krok 3 - Podpisanie umowy
Jasno określony: przedmiot i czasu trwania umowy, zasady poufności i praw autorskich, wspólnie ustalony i zaakceptowany ramowy harmonogram i cena, dodatkowe postanowienia obu stron.
Krok 4 - Przedstawienie harmonogramu działań
Zapoznanie z pracownikami uczestniczącymi w procesie zmian oraz omówienie zarysu działań. przykładowy harmonogram:
• 6 m-cy zmian,
• warsztaty co 3-4 tygodnie,
• 3-5 dni w zespołach interdyscyplinarnych na terenie firmy 20% teorii 80% learning by doing
Krok 5 - Warsztaty w zespołach interdyscyplinarnych
Zarys warsztatu:
• wyznaczenie przez przełożonego mierzalnego celu
• prezentacja sposobu analizowania procesów pod względem strat
• obserwacja obszaru pod względem strat
• analiza strat i propozycje ich redukcji
• wdrożenie ulepszeń
• prezentacja podsumowująca dla kierownictwa firmy

 


lean idea logo stopka

Adres do korespondencji

ul. Cyprysowa 11
80-175 Gdańsk, Polska
e-mail: leanidea@leanidea.pl

Dane kontakowe

tel: +48 607 86 49 85

Social media

Zadaj pytanie