Mentoring jest formą efektywnego szkolenia oraz adaptacji pracowników. Opiera się on, na sprawowaniu opieki podczas rozwijania kompetencji i realizacji ścieżki zawodowej osoby szkolonej. Mentoring to wsparcie, opieka, poświecenie czasu na rzecz osoby rozwijającej swój talent.

 

W firmie, która dopiero rozpoczyna wdrażanie filozofii Lean, wyniki finansowe nie zmienią się z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc, a czasem nawet z roku na rok. Wynika to z faktu, że wdrażanie pewnych procesów wymaga czasu. Zmiana niekiedy wieloletnich przyzwyczajeń kadry pracowniczej do nowego systemu działania stanowi bardzo duże wyzwanie.

 

Współczesne przedsiębiorstwa funkcjonują w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu, a co ważniejsze muszą się do tych zmian stale dostosowywać oraz podążać za ich tempem. Jest to jedno z kluczowych wyzwań obecnych organizacji. Wraz z rozwojem technologii i pojawianiem się coraz to bardziej nowoczesnych rozwiązań przedsiębiorstwa decydują się na wprowadzenie zmian. Dotyczą one wielu obszarów działania organizacji. 

 

 

Automatyzacja procesów produkcyjnych stanowi przyszłość współczesnego przemysłu. Zautomatyzowana fabryka wyposażona w inteligentne roboty to najlepszy sposób na poprawę wskaźników ekonomicznych oraz obniżenie kosztów produkcji całego przedsiębiorstwa. 

 

Od wielu lat zauważalny jest rozwój technologiczny, który ciągnie za sobą wiele zmian w różnych dziedzinach. Przedsiębiorstwa chcące rozwijać się, osiągać sukcesy muszą ciągle adaptować się do zmieniającego się otoczenia zewnętrznego, w którym funkcjonują

 

Współcześnie przedsiębiorstwa funkcjonują w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Powoduje to szereg zmian przekładających się na konieczność wdrażania innowacyjnych rozwiązań do produkcji.

 

OEE to wskaźnik, który stanowi podstawę badania produkcji metodą TPM, czyli Total Productive Maintenance. Pełne rozwinięcie nazwy to Overall Equipment Efficiency, a w tłumaczeniu - Efektywność Wyposażenia w Praktyce.

 

Mentoring w biznesie to rodzaj relacji, która może przynieść prawdziwy rozwój Twojej organizacji. Przepływ wiedzy oraz doświadczeń tworzy nową dynamikę i tym samym podatny grunt dla zmian. Kreatywność pracowników może wzrosnąć, a metody pracy będą się doskonalić. Sprawdź oddziaływanie i siłę mentoringu!

 


lean idea logo stopka

Adres do korespondencji

ul. Cyprysowa 11
80-175 Gdańsk, Polska
e-mail: leanidea@leanidea.pl

Dane kontakowe

tel: +48 607 86 49 85

Social media

Zadaj pytanie