Obecnie na rynku pracy funkcjonują równocześnie cztery pokolenia: baby boomers, pokolenie X, pokolenie Y, zwane również pokoleniem Millenium oraz pokolenie Z(C). Co więcej, na rynek wkracza powoli już kolejne pokolenie – Alfa. Każde z nich ma inne potrzeby, motywacje, styl życia czy podejście do pracy, dlatego coraz większe znaczenie zyskuje zarządzanie różnorodnością pokoleniową – w tym skuteczne motywowanie różnych generacji.

 

Proces komunikacji jest niezbędny do powstania, rozwoju i przetrwania wszelkiej formy organizacji. Skuteczność działania firmy jest ściśle powiązana z jakością komunikacji wewnętrznej, czyli zachodzącej pomiędzy pracownikami danej firmy. Efektywna komunikacja pozwala na pełne wykorzystanie potencjału pracowników. Z kolei niska efektywność komunikacji może być źródłem wielu konfliktów i problemów.

 

Zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych pracowników jest kluczowym elementem całego procesu szkoleniowego. Od niego zależy efekt końcowy – a co za tym idzie, zdobycie odpowiedniej, brakującej wiedzy. Analiza potrzeb pozwala uzyskać niezbędne informacje do utworzenia programu szkoleniowego, który będzie odpowiadał potrzebom pracowników firmy.

 

Czemu z niektórymi osobami potrafimy zrozumieć się bez słów, a z innymi mamy trudności przeprowadzić zwykłe rozmowy? Z czego wynikają różnice w sposobie komunikacji? Jakie są typy osobowości i jak prawidłowo się z nimi komunikować? Na te i wiele inny pytań postaramy się odpowiedzieć w dalszej części artykułu.

 

W dzisiejszych czasach rosnącej inflacji oraz sytuacji, jaka panuje na wschodniej granicy, trudno mówić o stabilizacji cen na rynku. Wiele przedsiębiorstw, a także gospodarstw domowych musi mierzyć się z wzrastającymi kosztami. Istnieją jednak skuteczne sposoby, które mogą pomóc ograniczyć zbędne koszty życia czy prowadzenia działalności.

 

Nazwa Poka Yoke pochodzi od japońskiego poka, oznaczającego błędy i yokeru, inaczej zapobieganie. Jest jedną z technik ciągłego doskonalenia i oznacza zapobieganie błędom powstałym przez nieuwagę i brak koncentracji lub ich sygnalizację. Poka Yoke to również urządzenia, narzędzia, czy oprogramowanie uniemożliwiające przekazanie produktów wadliwych lub niezgodnych ze standardem do kolejnych etapów produkcji.

 

Kaizen jest japońską praktyką i sztuką zarządzania polegającą na nieustannym doskonaleniu i ciągłym rozwiązywaniu nowych problemów. Odbywa się to dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu potencjału i wiedzy pracowników oraz ich zaangażowaniu. Ciągła identyfikacja i eliminacja marnotrawstw ma na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku.

 

Logistyka wewnętrzna jest obszarem, który można wykorzystać w celu osiągnięcia przewagi nad konkurencją. Zastosowanie w przedsiębiorstwie zasad porządkujących wszystkie zachodzące procesy, umożliwia znaczne usprawnienie pracy. Samo pojęcie logistyki wewnętrznej odnosi się bezpośrednio do transportu na terenie danego zakładu konkretnych produktów.

 


lean idea logo stopka

Adres do korespondencji

ul. Cyprysowa 11
80-175 Gdańsk, Polska
e-mail: leanidea@leanidea.pl

Dane kontakowe

tel: +48 607 86 49 85

Social media

Zadaj pytanie