Nazwa Poka Yoke pochodzi od japońskiego poka, oznaczającego błędy i yokeru, inaczej zapobieganie. Jest jedną z technik ciągłego doskonalenia i oznacza zapobieganie błędom powstałym przez nieuwagę i brak koncentracji lub ich sygnalizację. Poka Yoke to również urządzenia, narzędzia, czy oprogramowanie uniemożliwiające przekazanie produktów wadliwych lub niezgodnych ze standardem do kolejnych etapów produkcji.

 

Kaizen jest japońską praktyką i sztuką zarządzania polegającą na nieustannym doskonaleniu i ciągłym rozwiązywaniu nowych problemów. Odbywa się to dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu potencjału i wiedzy pracowników oraz ich zaangażowaniu. Ciągła identyfikacja i eliminacja marnotrawstw ma na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku.

 

Logistyka wewnętrzna jest obszarem, który można wykorzystać w celu osiągnięcia przewagi nad konkurencją. Zastosowanie w przedsiębiorstwie zasad porządkujących wszystkie zachodzące procesy, umożliwia znaczne usprawnienie pracy. Samo pojęcie logistyki wewnętrznej odnosi się bezpośrednio do transportu na terenie danego zakładu konkretnych produktów.

 

Lean Office stanowi część Lean Management obejmującą działania administracyjne przedsiębiorstwa. Sprowadza się to do takiego zarządzania wszelkimi procesami biurowymi, aby móc zdiagnozować i zlikwidować nieefektywne procesy, a pozostałe nieustannie doskonalić. Na działalność każdej firmy musi składać się szereg procesów biurowych, które stanowią podstawę dla jej funkcjonowania.

 

Mentoring jest formą efektywnego szkolenia oraz adaptacji pracowników. Opiera się on, na sprawowaniu opieki podczas rozwijania kompetencji i realizacji ścieżki zawodowej osoby szkolonej. Mentoring to wsparcie, opieka, poświecenie czasu na rzecz osoby rozwijającej swój talent.

 

W firmie, która dopiero rozpoczyna wdrażanie filozofii Lean, wyniki finansowe nie zmienią się z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc, a czasem nawet z roku na rok. Wynika to z faktu, że wdrażanie pewnych procesów wymaga czasu. Zmiana niekiedy wieloletnich przyzwyczajeń kadry pracowniczej do nowego systemu działania stanowi bardzo duże wyzwanie.

 

Współczesne przedsiębiorstwa funkcjonują w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu, a co ważniejsze muszą się do tych zmian stale dostosowywać oraz podążać za ich tempem. Jest to jedno z kluczowych wyzwań obecnych organizacji. Wraz z rozwojem technologii i pojawianiem się coraz to bardziej nowoczesnych rozwiązań przedsiębiorstwa decydują się na wprowadzenie zmian. Dotyczą one wielu obszarów działania organizacji. 

 

 

Automatyzacja procesów produkcyjnych stanowi przyszłość współczesnego przemysłu. Zautomatyzowana fabryka wyposażona w inteligentne roboty to najlepszy sposób na poprawę wskaźników ekonomicznych oraz obniżenie kosztów produkcji całego przedsiębiorstwa. 

 


lean idea logo stopka

Adres do korespondencji

ul. Cyprysowa 11
80-175 Gdańsk, Polska
e-mail: leanidea@leanidea.pl

Dane kontakowe

tel: +48 607 86 49 85

Social media

Zadaj pytanie