Proces komunikacji jest niezbędny do powstania, rozwoju i przetrwania wszelkiej formy organizacji. Skuteczność działania firmy jest ściśle powiązana z jakością komunikacji wewnętrznej, czyli zachodzącej pomiędzy pracownikami danej firmy. Efektywna komunikacja pozwala na pełne wykorzystanie potencjału pracowników. Z kolei niska efektywność komunikacji może być źródłem wielu konfliktów i problemów.

 

Zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych pracowników jest kluczowym elementem całego procesu szkoleniowego. Od niego zależy efekt końcowy – a co za tym idzie, zdobycie odpowiedniej, brakującej wiedzy. Analiza potrzeb pozwala uzyskać niezbędne informacje do utworzenia programu szkoleniowego, który będzie odpowiadał potrzebom pracowników firmy.

 

Czemu z niektórymi osobami potrafimy zrozumieć się bez słów, a z innymi mamy trudności przeprowadzić zwykłe rozmowy? Z czego wynikają różnice w sposobie komunikacji? Jakie są typy osobowości i jak prawidłowo się z nimi komunikować? Na te i wiele inny pytań postaramy się odpowiedzieć w dalszej części artykułu.

 

Nazwa Poka Yoke pochodzi od japońskiego poka, oznaczającego błędy i yokeru, inaczej zapobieganie. Jest jedną z technik ciągłego doskonalenia i oznacza zapobieganie błędom powstałym przez nieuwagę i brak koncentracji lub ich sygnalizację. Poka Yoke to również urządzenia, narzędzia, czy oprogramowanie uniemożliwiające przekazanie produktów wadliwych lub niezgodnych ze standardem do kolejnych etapów produkcji.

 

Kaizen jest japońską praktyką i sztuką zarządzania polegającą na nieustannym doskonaleniu i ciągłym rozwiązywaniu nowych problemów. Odbywa się to dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu potencjału i wiedzy pracowników oraz ich zaangażowaniu. Ciągła identyfikacja i eliminacja marnotrawstw ma na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku.

 

Logistyka wewnętrzna jest obszarem, który można wykorzystać w celu osiągnięcia przewagi nad konkurencją. Zastosowanie w przedsiębiorstwie zasad porządkujących wszystkie zachodzące procesy, umożliwia znaczne usprawnienie pracy. Samo pojęcie logistyki wewnętrznej odnosi się bezpośrednio do transportu na terenie danego zakładu konkretnych produktów.

 

Lean Office stanowi część Lean Management obejmującą działania administracyjne przedsiębiorstwa. Sprowadza się to do takiego zarządzania wszelkimi procesami biurowymi, aby móc zdiagnozować i zlikwidować nieefektywne procesy, a pozostałe nieustannie doskonalić. Na działalność każdej firmy musi składać się szereg procesów biurowych, które stanowią podstawę dla jej funkcjonowania.

 

Mentoring jest formą efektywnego szkolenia oraz adaptacji pracowników. Opiera się on, na sprawowaniu opieki podczas rozwijania kompetencji i realizacji ścieżki zawodowej osoby szkolonej. Mentoring to wsparcie, opieka, poświecenie czasu na rzecz osoby rozwijającej swój talent.

 

 

 

lean idea logo stopka

Correspondence adress

Cyprysowa 11 st.
80-175 Gdańsk, Poland
e-mail: leanidea@leanidea.pl

Contact data

tel: +48 607 86 49 85
tel: +48 693 86 39 39

Social media

Ask a question