WCM

WCM – World Class Manufacturing

WCM to zintegrowany system zarządzania. Opiera się na założeniach Lean Management, a główną ideą stosowania tego systemu jest brak strat, awarii, defektów i wypadków.

WCM składa się z 10 filarów:

 1. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
  (Safe and Healthy) – cel to brak wypadków.
 2. Analiza Kosztów
  (Cost Development) – czyli znalezienie największych strat w celu ich identyfikacji i kategoryzacji, a następnie eliminacji.
 3. Skoncentrowana Poprawa
  (Focused Improvement) – rozwiązywanie problemów w oparciu o narzędzia Quick Kaizen i Kobetsu Kaizen.
 4. Autonomiczne Utrzymanie Ruchu
  (Autonomus Maintenance) – zaangażowanie operatora w prawidłowe funkcjonowanie urządzeń, co przyczyni się do zmniejszenia liczby awarii.
 5. Profesjonalne Utrzymanie Ruchu
  (Profesional Maintenance) – poprawa efektywności w obszarze produkcji i Utrzymania Ruchu poprzez poprawę niezawodności maszyn i zmniejszenie wydatków na ich utrzymanie.
 6. Rozwój Pracowników
  (People Development) – zidentyfikowanie i wyeliminowanie luk w wiedzy i kompetencji pracowników.
 7. Wczesne Zarządzanie Urządzeniami
  (Early Equipment Management) – ograniczenie strat związanych z zakupem i wdrożeniem nowych urządzeń, poprzez systematyczne planowanie projektów dla nowych urządzeń na poszczególnych obszarach.
 8. Jakość Produktu
  (Product Quality) – poprawa i utrzymanie jakości produktów przez stabilizację procesu produkcyjnego i sprzętu, optymalizację parametrów materiału i dobranie wykwalifikowanych operatorów.
 9. Obsługa Klienta
  (Customer Service) – skoncentrowanie się na wizerunku firmy, produktu i usługi, sprzedaży i wsparciu posprzedażowym oraz budowaniu lojalność.
 10. Środowisko i Odpowiedzialność Społeczna
  (Environment & Social Responsibility) – poprawa warunków środowiskowych – brak zanieczyszczeń, brak uciążliwości, brak skarg od społeczności oraz stworzenie przejrzystego modelu zarządzania.

Korzyści

 • Optymalizacja procesów w firmie
 • Zwiększenie efektywności
 • Redukcja strat, przestojów, braków oraz wypadków.

 


lean idea logo stopka

Adres do korespondencji

ul. Cyprysowa 11
80-175 Gdańsk, Polska
e-mail: leanidea@leanidea.pl

Dane kontakowe

tel: +48 607 86 49 85
tel: +48 693 86 39 39

Social media

Zadaj pytanie