Warsztaty wdrożeniowe

 

Warsztaty wdrożeniowe - zajęcia praktyczne prowadzone przy współudziale pracowników firmy, dotyczące wybranych obszarów.

Temat:

Optymalizacja procesu poprzez eliminację strat i niezgodności.

Cel:

Analiza możliwości redukcji strat.

Ulepszenie procesu na wybranym obszarze.

Zaangażowanie we wdrażanie zmian pracowników bezpośrednio związanych z danym obszarem.

Umiejętności po warsztatach:

  • Zrozumienie pojęcia strat, umiejętność nazwania wszystkich klas strat,
  • Umiejętność widzenia strat, znajdowania sposobu na ich eliminację, wdrażania rozwiązań,
  • Zwiększenie wydajności pracy w badanym obszarze,
  • Zwiększenie motywacji pracowników do samodzielnego podejmowania działań mających na celu redukcję kosztów,
  • Uświadomienie odpowiedzialności za usprawnianie organizacji.

Plan:

  • Prezentacja na temat sposobu analizowania procesów pod względem strat.
  • Obserwacja obszaru pod względem strat.
  • Analiza strat i propozycje ich redukcji.
  • Wdrożenie ulepszeń.
  • Prezentacja podsumowująca dla kierownictwa firmy.

 


lean idea logo stopka

Adres do korespondencji

ul. Cyprysowa 11
80-175 Gdańsk, Polska
e-mail: leanidea@leanidea.pl

Dane kontakowe

tel: +48 607 86 49 85
tel: +48 693 86 39 39

Social media

Zadaj pytanie