Szkolenia tematyczne

 

Temat:

Podstawy Lean Management oraz narzędzia: VSM, SMED, 5S, TPM, JIT, Standard Work, Kanban, One Piece Flow.

Cel szkolenia:

Zachęcenie uczestników szkolenia do aktywnego, ciągłego udoskonalania siebie i firmy.

Zapoznanie uczestników z zasadami i narzędziami Lean Management, przedstawienie zalet wprowadzania Lean Management w przedsiębiorstwie.

Umiejętności po szkoleniu:

  • Zrozumienie pojęcia strat, umiejętność nazwania wszystkich klas strat,
  • Umiejętność nazwania narzędzi Lean oraz opisania sposobu ich działania,
  • Zrozumienie zasady działania systemu VSM, SMED, 5S, TPM, JIT, Standard Work, Kanban, One Piece Flow, Preventive Maitenance oraz przepływu procesów/informacji w firmie,
  • Podwyższenie świadomości na temat konieczności ciągłego ulepszania.

Plan:

Szkolenie prowadzone jest w sposób aktywnej prezentacji, na początku której słuchacze otrzymają materiały w postaci skryptu. Podczas spotkania uczestnicy mają możliwość zabrania głosu w dyskusji na temat strat i możliwości ich poprawy. Na koniec każdy pracownik wypełnia ankietę, która ma za zadanie podsumować i usystematyzować zdobytą wiedzę na szkoleniu.

 

Czas trwania
2 godziny
Ilość osób
maksymalnie 20
Miejsce
w siedzibie Klienta
Cena
do indywidualnego uzgodnienia

 


lean idea logo stopka

Adres do korespondencji

ul. Cyprysowa 11
80-175 Gdańsk, Polska
e-mail: leanidea@leanidea.pl

Dane kontakowe

tel: +48 607 86 49 85
tel: +48 693 86 39 39

Social media

Zadaj pytanie