Jeśli jesteś inżynierem procesu używaj poniższych pytań, które pomogą Ci w realizowaniu leanowych zasad.

 

Oto one:
1. Jaką rolę odgrywają operatorzy w nadzorowanym przez Ciebie procesie?
2. Z ilu i jak długich czynności składa się proces?
3. Co możesz zrobić, aby zminimalizować straty i ryzyko jakościowe w procesie?
4. Jak są rozmieszczone na stanowisku komponenty wykorzystywane podczas procesu?
5. Jakie zasady w układzie pracownik-maszyna-warunki otoczenia stosujesz w procesie, aby zachować ergonomię pracy?

 


lean idea logo stopka

Adres do korespondencji

ul. Cyprysowa 11
80-175 Gdańsk, Polska
e-mail: leanidea@leanidea.pl

Dane kontakowe

tel: +48 607 86 49 85

Social media

Zadaj pytanie