Każde leczenie trwa i przynosi efekty tylko wtedy, gdy pacjent stosuje się ściśle do wskazówek lekarza, przyjmuje leki codziennie, wreszcie - zmienia swój tryb życia i tym samym zapobiega nawrotom dolegliwości. Ta prosta analogia doskonale opisuje sposób oraz czas wdrażania narzędzi i metod z zakresu Lean Management.

Celem procesu zmian jest bowiem „uzdrowienie” przedsiębiorstwa i przywrócenie mu sprawności. Jednak bez aktywnego udziału oraz zaangażowania „pacjenta” niewiele da się osiągnąć. Należy być przygotowanym na to, że wprowadzanie usprawnień będzie następowało w sposób ciągły, metodą małych kroków. Nie wystarczy jedno czy dwa szkolenia, nawet dla całej kadry przedsiębiorstwa, nie wystarczy również jedno czy dwa wdrożenia. Etapowość zdarzeń jest konieczna dla płynnego wprowadzania zmian, a jednocześnie pozwala zauważyć efekty działań już w fazie początkowej.

Czas wdrażania jest dla każdego przedsiębiorstwa kwestią indywidulną. Wprowadzanie zmian wiąże się również ze złożonymi reakcjami pracowników, a przede wszystkim z oporem przed nadchodzącym „nowym porządkiem”. Potrzebny jest czas, aby etap ten przebiegł pomyślnie i wszyscy przekonali się do propozycji oraz obowiązków, które usprawnią ich pracę. W każdym przedsiębiorstwie okres wdrożeń jest określany indywidualnie: czasem trwa ono rok, ale w innym przypadku może to być np. pięć lat. Jedno jest pewne. Trzeba go wykorzystać przede wszystkim na szkolenia pracowników, które krok po kroku wprowadzą nowe ustalenia, wskażą ich cel, nakreślą perspektywę efektów. Pracownicy muszą mieć czas na osobiste uwierzenie w zmianę, na pracę nad nowymi nawykami, a także w etapie przejściowym – na popełnianie błędów.

W budowaniu potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu koncepcji Lean Management, priorytetem kadry kierowniczej powinno być przede wszystkim stworzenie systemu sprawnej informacji o zmianach, zadbanie o szkolenia przekazujące konkretną wiedzę i umiejętności, zaangażowanie w nie wszystkich pracowników, którzy uczestniczą w firmowych procesach i ciągłe motywowanie do rozwoju. Zapewniamy – warto!

 

 


lean idea logo stopka

Adres do korespondencji

ul. Cyprysowa 11
80-175 Gdańsk, Polska
e-mail: leanidea@leanidea.pl

Dane kontakowe

tel: +48 607 86 49 85

Social media

Zadaj pytanie