Każde leczenie trwa i przynosi efekty tylko wtedy, gdy pacjent stosuje się ściśle do wskazówek lekarza, przyjmuje leki codziennie, wreszcie - zmienia swój tryb życia i tym samym zapobiega nawrotom dolegliwości. Ta prosta analogia doskonale opisuje sposób i czas wdrażania narzędzi i metod z zakresu Lean Management.

Naszym celem jest bowiem "uzdrowienie" przedsiębiorstwa i przywrócenie mu sprawności. Jednak bez aktywnego udziału oraz zaangażowania "pacjenta" niewiele da się osiągnąć. Dlatego należy być przygotowanym na to, że wprowadzanie zmian będzie następowało w sposób ciągły, metodą małych kroków. Nie wystarczy jedno czy dwa szkolenia, nawet dla całej kadry przedsiębiorstwa, nie wystarczy również jedno czy dwa wdrożenia. Etapowość zdarzeń jest konieczna dla płynnego wprowadzania zmian, a jednoczośnie pozwala zauważyć efekty działań już od początkowej fazy wprowadzania zasad Lean Management. Trzeba liczyć się z tym, że przede wszystkim trzeba doprowadzić do zmiany kultury myślenia w firmie, co zawsze jest najtrudniejszym i najbardziej czasochłonnym etapem. Trzeba też nieustannie zachęcać ludzi do stawania się lepszymi i pokazania im korzyści z doskonalenia siebie i swojej pracy.

 


lean idea logo stopka

Adres do korespondencji

ul. Cyprysowa 11
80-175 Gdańsk, Polska
e-mail: leanidea@leanidea.pl

Dane kontakowe

tel: +48 607 86 49 85
tel: +48 693 86 39 39

Social media

Zadaj pytanie